INFORMACE E-GRAMU


STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Již tradičně si Vám dovolujeme nabídnout možnost proškolení pedagogických pracovníků v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sekce SIPVZ (Státní Informační politiky ve vzdělávání) PI - Informační gramotnost na úrovních Z (základní), P0 (Úvodní volitelný) a P (volitelný) - Počítačová grafika a digitální fotografie, Tabulkové editory a Textové editory a DTP. Ve školních letech 2002-2005 jsme úspěšně proškolili již přes 1.200 účastníků a většina z nich se k nám vrací i na pokračovací kurzy.

Naše školicí středisko je certifikováno (viz stránky www.msmt.cz, příp. www.e-gram.cz) dokumenty číslo
28433/2004-551-89 pro úroveň Z a 28433/2004-551-429 pro úroveň P.
Číslo akreditace DVPP: 33842/2004 – 25 – 789/089 – 429

Školicí středisko se nachází v klidné brněnské části Jundrov. Učebna je vybavena 15 pracovními místy s počítačovými stanicemi, celá učebna je on-line připojena k internetu rychlostí 256kbps wi-fi technologií. Učebnu však standardně plníme do 14 míst z důvodu rezervy.

O výuku se starají dva lektoři, kteří jsou přímo členy pedagogického sboru. Jedná se tedy také o učitele, kteří jsou obeznámeni s problémy a starostmi všedního učitelského dne na ZŠ a tudíž jsou schopni vyjít Vám maximálně vstříc.

Naše nabídka:

Ověření znalostí Z (základní)

Úvodní volitelný modul P0

Volitelný modul P - Počítačová grafika a digitální fotografie

Volitelný modul P - Tabulkové editory

Volitelný modul P - Textové editory a DTP

Způsob ukončení a výsledky školení:

Ověření znalostí základní úrovně Z: 1 hodina absolvování testu na PC a při jeho úspěšném zvládnutí získání certifikátu.
Školení úrovně P0: 4 x 5 vyučovacích hodin + 10 hodin domácí přípravy - po vypracování a odevzdání zadaných domácích prací získání certifikátu.
Školení úrovně P: 4 x 5 vyučovacích hodin + 10 hodin domácí přípravy - po vypracování a obhájení závěrečné práce získání certifikátu.

Kurzy v našem školicím středisku probíhají od úterka do čtvrtka v odpoledních hodinách (vždy od 14:30 do 19:00 hodin), patek je pak vyčleněn pro kurzy probíhající v dopoledních hodinách (od 08:00 do 12:30).
Jeden běh kurzu trvá 4 týdny (vždy tedy 1x za týden, např. 4x každé úterý).
Po osobní či telefonické domluvě je možné kurz časově přizpůsobit (např. dojíždění účastníků ze vzdálenějších míst apod.), případně je možné domluvit sobotní kurzy. 

Poznámka: Ve dnech školních prázdnin a svátku standardně neškolíme - je však možné domluvit individuálně, stejně jako sobotní školení.

Školit začínáme opět od září 2006.
V případě zájmu nás proto, prosím, kontaktujte co nejdříve!!!

KDE ŠKOLÍME:
 ZŠ JASANOVÁ 2, 637 00 BRNO - JUNDROV
v případě zájmu a vyhovujících podmínek je možné domluvit školení přímo u Vás!

Při telefonátu očekávejte dotaz na typ (úroveň) školení (Z nebo P), počet účastníků, den, který by vám vyhovoval pro školení a základní informace o kontaktní osobě (jméno, telefon a e-mail).

Veškeré bližší informace Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech, případně elektronickou poštou.

Poznámka: S ohledem na zaměstnání Vás prosím o shovívavost - pokud mě nezastihnete, zavolejte, prosím, později či druhý den.
Může se stát, že vyřizuji něco důležitého nebo učím a nemohu tudíž ihned reagovat na telefon. Děkuji ;o)

Těšíme se na Vás a přejeme Vám příjemný začátek školního roku 2005/2006.

Za kolektiv školitelů 
Mgr.
Petra Vašíčková

TELEFONICKÁ DOMLUVA
Základní škola Jasanová
Jasanová 2
BRNO - JUNDROV
637 00

telefon:
(+420) 541 220 023

fax:
(+420) 541 220 031

e-mail:
reditel@zsjundrov.cz

 

OBJEDNÁVKY

Základní škola Jasanová
p. Marie CHRUDIMSKÁ
Jasanová 2
637 00 Brno - Jundrov

telefon:
(+420) 541 220 023

e-mail:
chrudimska@zsjundrov.cz
hospodar@zsjundrov.cz 

Postup objednání školení:
1. Telefonicky se informovat o možných termínech školení (mění se z hodiny na hodinu)
2. Po telefonické domluvě zaslat objednávku na adresu školy či e-mail (vše uvedeno výše)
3. Objednávka by měla obsahovat telefonicky domluvený termín školení, jmenný seznam účastníků školení a jejich data narození.
4. Z těchto stránek si máte možnost stáhnout přihlášky účastníků (dle typu kurzu Z nebo P0)
5. Přihlášky vyplnit, potvrdit je vedením školy a doručit do školicího střediska

Ceny školení:
Ověření znalostí Z ... 300,- Kč / osobu
Školení P0 ... 2.500,- Kč / osobu (včetně učebních materiálů)
Školení P ... 2.800,- Kč / osobu (včetně učebních materiálů!!!)

Materiály ke stažení:

Pro stažení některého z dokumentů  klikněte pravým tlačítkem myši na text a z nabídky vyberte "Uložit cíl jako..."
Všechny dokumenty jsou ve formátu *.pdf (Acrobat Reader 6) respektive *.rtf (Word).


Základní úroveň Z
Přihláška Z (*.pdf)
Přihláška Z (*.rtf)
Osnova školení Z (*.pdf)
Osnova školení Z (*.rtf)

Základní volitelný modul P0
Přihláška P0 (*.pdf)
Přihláška P0 (*.rtf)
Osnova školení P0 (*.pdf)
Osnova školení P0 (*.rtf)

Volitelný modul GRAFIKA PN
Přihláška PN (*.pdf)
Přihláška PN (*.rtf)
Osnova školení PN (*.pdf)
Osnova školení PN (*.rtf)

Volitelný modul TABULKY PJ
Přihláška PJ (*.pdf)
Přihláška PJ (*.rtf)
Osnova školení PJ (*.pdf)
Osnova školení PJ (*.rtf)